Chào mừng bạn, tôi là Bác sĩ tâm lý Annie Hà Nguyễn. Tôi ở đây để giúp mọi người nâng cao năng lực của họ để yêu, làm việc và vui chơi. Dịch vụ dành cho trẻ em, người lớn, các cặp vợ chồng và gia đình. Mỗi người và gia đình là khác nhau vì vậy xin vui lòng gọi cho tôi để chúng tôi có thể nói về tình trạng của mình và làm thế nào tôi có thể giúp bạn hoặc người thân của bạn.
Trong khi tôi nói tiếng Việt, hãy kiên nhẫn với tôi và hiểu rằng các kỹ năng ngôn ngữ của tôi là không hoàn hảo. Tôi đến Mỹ như một em bé để có những điều tôi có thể đấu tranh để nói và hay hiểu, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình cho bạn. Tôi mong muốn được nghe từ bạn.